Digital Investigations

Litigation

Laat u ondersteunen door een gerechtelijke deskundige bij onderzoeken.

  • Al het forensische werk van Fox-IT voldoet aan de nieuwste internationale standaarden en procedures.

Op basis van meer dan vijftien jaar ervaring met forensisch onderzoek hebben we een lab kunnen inrichten waarin kwaliteit, accuratesse en verifieerbaarheid voorop staan. Onze experts worden regelmatig getraind in de laatste ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit en forensisch onderzoek. Al het forensische werk van Fox-IT voldoet aan de nieuwste internationale standaarden en procedures.

Fox-IT werkt al sinds jaar en dag samen met bedrijfsjuristen, juridisch adviseurs en anderen in de juridische sector. Bovendien staat een deel van onze experts geregistreerd in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD), en vaak treden we op als specialisten in civiele, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke zaken.

Meer info

Rosanne Nederlof

Sales Executive
For a more secure society
  • Experts
  • Services
  • Technology