Digital Investigations

Forensic Research

Voer digitaal forensisch onderzoek uit dat ook is te gebruiken als bewijs in de rechtszaal.

  • Grondig onderzoek dat gebruikt kan worden in de rechtzaal.
  • Onze forensische experts zijn gespecialiseerd in het identificeren en interpreteren van digitale bewijzen.
  • Fox-IT is gespecialiseerd in onderzoek naar digitale communicatiemiddelen, waaronder pc’s, laptops, mobiele telefoons, navigatieapparatuur, netwerksoftware, virtuele omgevingen en grootschalige e-mailnetwerken.
Steeds meer bedrijven worden het slachtoffer van cybercriminaliteit, zoals fraude, bedrijfsspionage, phishing of hacking. Ook het hacken van communicatiemiddelen, zoals smartphones en navigatieapparatuur, komt steeds vaker voor. Criminelen gaan steeds gerichter te werk en gebruiken steeds geavanceerdere methoden. Ze breken in op computersystemen en krijgen zo toegang tot vertrouwelijke informatie, vernietigen gegevens of richten op andere manieren schade aan. Technisch forensisch advies wordt steeds belangrijker in de civiele rechtsspraak en het strafrecht. Dat betekent dat onderzoek op de juiste manier moet worden uitgevoerd, wil het door de rechter worden geaccepteerd. Organisaties beschikken vaak niet over de kennis en capaciteit om bewijzen van cybercriminaliteit snel, effectief en accuraat te kunnen identificeren en interpreteren. Ook juridisch adviseurs en advocaten beschikken zelden over de juiste kennis.

Onze oplossing

Fox-IT is pionier op het gebied van het digitale opsporingswerk. Onze forensische experts zijn gespecialiseerd in het identificeren en interpreteren van digitale bewijzen. Wij doen grondig onderzoek dat zo nodig gebruikt kan worden in de rechtszaal.

Digital Investigations

Wilt u direct contact opnemen met ons?

Specialisatie

Fox-IT is gespecialiseerd in onderzoek naar digitale communicatiemiddelen, waaronder pc’s, laptops, mobiele telefoons, navigatieapparatuur, netwerksoftware, virtuele omgevingen en grootschalige e-mailnetwerken. Hierbij kunnen we grote hoeveelheden gegevens analyseren. Dankzij onze forensische ervaring kunnen we ook oplossingen bieden als gegevens gewist of beschadigd zijn, bewust dan wel onbewust.

De komst van cloud-netwerken vraagt om nieuwe forensische methoden en technieken. Fox-IT blijft dan ook innoveren om in deze snel veranderende wereld forensisch onderzoek te kunnen doen.

Kwaliteit en deskundigheid

Al het forensische werk van Fox-IT voldoet aan de nieuwste internationale standaarden en procedures. Op basis van meer dan vijftien jaar ervaring met forensisch onderzoek hebben we een lab kunnen inrichten waarin kwaliteit, accuratesse en verifieerbaarheid voorop staan. Onze experts worden regelmatig getraind in de laatste ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit en forensisch onderzoek.

Fox-IT werkt al sinds jaar en dag samen met bedrijfsjuristen, juridisch adviseurs en anderen in de juridische sector. Bovendien staat een deel van onze experts geregistreerd in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD), en vaak treden we op als specialisten in civiele, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke zaken.

Meer info

Rosanne Nederlof

Sales Executive
For a more secure society
  • Experts
  • Services
  • Technology