Consulting

Security Strategy & Roadmap

Bepaal het noodzakelijke beveiligingsniveau voor uw organisatie en laat een actieplan opstellen om dit te bereiken.

  • Inzicht in het huidige niveau van uw cyberveiligheid.
  • Bepalen van het gewenste niveau van cyberveiligheid.
  • Concreet actieplan voor de gerichte versterking van uw cyberveiligheid.

U wilt op basis van de voor uw organisatie relevante risico’s en/of het gewenste niveau van cyberveiligheid weten welke inspanningen en investeringen noodzakelijk zijn. Hierbij dient uw organisatie keuzes te maken over verschillende oplossingsrichtingen. Zo zijn er technische maatregelen die de kwetsbaarheid van uw organisatie kunnen beperken. Maar u kunt ook inzetten op het optimaliseren van werkprocessen of de bewustwording van uw medewerkers. Welke keuzes en combinaties van keuzes zijn voor uw organisatie het meest optimaal? En past dit bij uw doelstellingen en de daarvoor beschikbare investeringen?

Oplossing

Om uw doelstellingen op het gebied van cyberveiligheid te halen, is een helder plan noodzakelijk. Zo maakt u duidelijk hoe u de gewenste doelen wilt bereiken en wat daarvoor nodig is. Ook maakt u inzichtelijk welke collega’s een actieve rol moeten vervullen en welke investeringen er met het noodzakelijke groeipad gemoeid gaan. Het hebben van een strategie en een concreet actieplan (Road Map) bieden tevens de mogelijkheid om uw management te betrekken en om te kunnen monitoren of uw organisatie wel op koers blijft.

Security Strategy & Roadmap

Wilt u direct contact opnemen met ons?

Aanpak

Om de gewenste ontwikkeling op het gebied van cybersecurity door te maken, is het van belang om een heldere strategie te volgen. Vertrekkend vanuit het huidige niveau van cybersecurity, komen wij met u en de verantwoordelijke in uw organisatie tot richtinggevende principes die gezamenlijk de cybersecuritystrategie vormen. Deze principes duiden welke prioriteiten, aandachtspunten, keuzes en tactieken gevolgd moeten worden om uiteindelijk op het gewenste niveau uit te komen. Wij verduidelijken deze strategie in de voor uw organisatie meest wezenlijke acties (roadmap).

Voordelen

Het opleveren van een systematisch, concreet en actiegericht plan ter versterking van uw cybersecurity, gestoeld op een bij uw organisatie passende strategie.

Waarom Fox-IT

Onze adviseurs maken duidelijk welke keuzes er moeten worden gemaakt om cybersecurity tot een succes te maken. Zij ondersteunen u bij het behalen van uw cybersecuritydoelstellingen en houden daarbij oog voor de specifieke kenmerken en (on)mogelijkheden van uw organisatie. Onze specialisten verenigen technische en organisatiekundige inzichten, en bieden innovatieve antwoorden op uw cybersecurityvraagstukken. Uitgangspunt daarbij blijft pragmatiek: onze oplossingen zijn altijd proportioneel, concreet, actiegericht en praktisch uitvoerbaar.

Meer info

Rene Ouwehand

Business Security Consultant
For a more secure society
  • Experts
  • Services
  • Technology