Assessment

Technical Assessment

Identificeer de technische kwetsbaarheden in uw IT-architectuur en verklein de kans op incidenten.

  • Actueel inzicht in technische kwetsbaarheden.
  • Beperken van de kans en impact van actuele uitbuitingen.
  • Verbeterde technische bescherming tegen kwaadwillenden.

U wilt weten of uw organisatie  kwetsbaar is voor cybercriminaliteit. Los van de werkprocessen en in het bijzonder uw medewerkers, liggen de belangrijkste kwetsbaarheden besloten in uw IT-omgeving. De specifieke kenmerken van uw architectuur bepalen of uw organisatie vanuit technisch oogpunt kwetsbaar is voor cybercriminaliteit. Een kwaadwillende zoekt actief naar zwakke plekken in het ontwerp en beheer van uw IT-omgeving om deze vervolgens uit te buiten. Nieuwe technologische innovaties en samenwerkingsverbanden – zoals de Cloud – zorgen  bovendien voor meer complexiteit en nieuwe kwetsbaarheden.

Oplossing

Met ons Technical Assessment bieden wij inzicht in de technologische kwetsbaarheden van uw organisatie. Wij vertrekken daarbij vanuit uw essentiële processen en informatiebronnen, waarna onderzocht wordt hoe uw technische systemen beter beschermd kunnen worden. Vanuit het perspectief van een aanvaller bepalen wij waar de kwetsbaarheden en cyberrisico’s van uw organisatie liggen. Zo kunt u cybercriminaliteit voorkomen.

Technical Assessment

Wilt u direct contact opnemen met ons?

Aanpak

Fox-IT analyseert uw netwerk-infrastructuur om vast te stellen of uw huidige architectuur voldoende weerstand kan bieden tegen cyberdreigingen. Aan de hand van normen, referentie architecturen en onze jarenlange ervaring bepalen wij of uw IT infrastructuur aan de voor uw organisatie relevante security eisen voldoet. Wij analyseren uw netwerkinfrastructuur en applicatielandschap en voeren dieptegesprekken met uw IT-specialisten.

Voordelen

Wij bieden een kernachtig rapport waarmee u inzicht krijgt in de technische risico’s die niet of onvoldoende beheerst zijn. Op basis van deze praktijkgerichte aanbevelingen bent u in staat om de preventieve, detectieve en responsieve beveiliging van uw organisatie te versterken.

Waarom Fox-IT

Vanuit onze intelligence, incident response en pentesting praktijk beschikken wij over actuele kennis van prioriteiten, technische kwetsbaarheden en aanvalspaden. Wij weten welke tactieken aanvallers gebruiken om deze kwetsbaarheden uit te buiten om vervolgens bij uw kroonjuwelen te komen. Zodoende zijn wij in staat om uw IT-omgeving grondig door te lichten en uw organisatie praktijkgericht advies te geven om de weerbaarheid van uw IT-architectuur te versterken.

Rene Ouwehand

Business Security Consultant
For a more secure society
  • Experts
  • Services
  • Technology