Assessment

Response Readiness Assessment

Bereid uw organisatie voor op een incident om zo tijd, energie en geld te besparen bij een echte cyberaanval.

  • Onafhankelijke beoordeling van uw team om te reageren op cyberaanvallen.
  • Weet welke onderdelen van je organisatie moet verbeteren.
  • Realistische assessment op het gebied van incident response.
Slechts een zeer klein aantal organisaties is in staat om effectief te reageren op cyberaanvallen. Doorgaans zijn er geen specifieke procedures of ICT-middelen voor cyber incidenten beschikbaar. Werknemers zijn vaak niet toegerust om onvoorziene incidenten adequaat af te handelen. Als er niet serieus wordt nagedacht over de vereisten waaraan gegevens moeten voldoen om als bewijs te kunnen worden gebruikt, kan er veel tijd, energie en geld verloren gaan aan het onderzoeken van cyberincidenten.

Onze oplossing

Als uw organisatie beter voorbereid is op cyberincidenten zal de doorlooptijd van een incident korter zijn. Hierdoor zijn de onderzoekskosten lager, terwijl de kwaliteit van het onderzoek wordt verhoogd. Ook levert het onderzoek meer gedetailleerde resultaten op en is de kans op een succesvolle analyse groter. Daarnaast draagt bij aan het voorkomen en beperken van incidenten en verbetert de beveiligingspositie van uw organisatie.

Response-ready organisaties kunnen geloofwaardige en forensisch betrouwbare gegevens verzamelen en behouden. Het ervaren Forensics en Incident Response-team van Fox-IT helpt u bij het verbeteren van de reactiemogelijkheden van uw organisatie.

Incident Response Assessment

Wilt u direct contact opnemen met ons?

Doel

Het belangrijkste doel van een Response Readiness Assessment is om u te voorzien van advies en aanbevelingen over hoe u een hoger niveau van gereedheid voor cyber security onderzoek kunt bereiken. Fox-IT zal het huidige niveau van response-readiness vaststellen en op basis daarvan aanbevelingen doen om een hoger volwassensheidsniveau te bereiken.

Waarom Fox-IT

Fox-IT is pionier op het gebied van het digitale opsporingswerk. Onze forensische experts zijn gespecialiseerd in het identificeren en interpreteren van digitale bewijzen. Wij doen grondig onderzoek dat zo nodig gebruikt kan worden in de rechtszaal.

Fox-IT is gespecialiseerd in onderzoek naar digitale communicatiemiddelen, waaronder pc’s, laptops, mobiele telefoons, navigatieapparatuur, netwerksoftware, virtuele omgevingen en grootschalige e-mailnetwerken. Hierbij kunnen we grote hoeveelheden gegevens analyseren. Dankzij onze forensische ervaring kunnen we ook oplossingen bieden als gegevens gewist of beschadigd zijn, bewust dan wel onbewust.

Wij helpen u om uw organisatie voor te bereiden op digitale incidenten om deze effectief af te kunnen handelen.

For a more secure society
  • Experts
  • Services
  • Technology