Assessment

Cloud Security Assessment

Stel vast hoe veilig uw clouddiensten en -leveranciers zijn en welke risico’s uw organisatie loopt.

  • Actueel inzicht in technische kwetsbaarheden.
  • Beperken van de kans en impact van actuele uitbuitingen.
  • Verbeterde technische bescherming tegen kwaadwillenden.

U maakt gebruik van clouddiensten ter ondersteuning van uw bedrijfsprocessen en wilt weten in hoeverre deze diensten veilig zijn. Om te weten of uw informatie veilig is, bent u afhankelijk van de dienstverlening van uw cloudleverancier.

Zowel in het ontwerp als in de inrichting van clouddiensten zijn kwetsbaarheden die uw security kunnen verzwakken. Kwaadwillenden zijn actief op zoek naar deze kwestbaarheden en proberen deze te misbruiken. U zult daarom inzicht moeten krijgen in de zwaktes van uw cloudomgeving om effectief te kunnen sturen op de security van uw leverancier.

Oplossing

Het Cloud Assessment biedt inzicht in de tekortkomingen met betrekking tot uw clouddiensten. Hierbij worden meerdere invalshoeken belicht: clouddiensten hebben immers een technisch én organisatorisch aspect. Wij onderzoeken daarbij de inrichtingskeuzes die ten grondslag hebben gelegen aan de huidige inrichting. Door een grondige analyse op de producten bepalen wij in hoeverre de gemaakte keuzes weerstand kunnen bieden tegen aanvallers waardoor cyberrisico’s worden beperkt. De onderzoeksresultaten worden opgenomen in een rapportage die wij samen met u doorlopen.

Cloud Security Assessment

Wilt u direct contact opnemen met ons?

Voordelen

Door het laten uitvoeren van een Cloud Assessment bent u in staat de risico’s die u loopt op organisatorisch en technisch gebied te herkennen en op te lossen. Fox-IT biedt u een rapport met daarin advies aangepast op uw inrichtingskeuzes en actuele dreigingen. Op basis van onze praktijkgerichte adviezen bent u in staat om de technische en organisatorische maatregelen van uw clouddiensten te verbeteren.

Waarom Fox-IT

Fox-IT is in staat om een multidimensionaal beeld te vormen met betrekking tot uw organisatorische en technische Cloud inrichting. Vanuit onze intelligence, incident response en pentesting praktijk beschikken wij over actuele kennis van technische kwetsbaarheden en de mogelijke gevolgen hiervan. Tevens zijn wij bekend met de tactieken die aanvallers gebruiken om deze kwetsbaarheden uit te buiten. Zodoende zijn wij in staat om uw clouddiensten grondig door te lichten en uw organisatie praktijkgericht advies te bieden om uw security te versterken.

Rene Ouwehand

Business Security Consultant
For a more secure society
  • Experts
  • Services
  • Technology